About/За Инициативата

[English below]

Стената/ The Wall като архитектурен елемент винаги се е свързвала със своето свойство да обединява и разединява, да обобщава и изолира. В текущото предложение стената придобива един провокативен вид и значение като серия от елементи, които със свойството си да изолират всъщност се превръщат в  обект, който да сплоти, да съедини и да събори бариерите между различните етноси, и области на град Пловдив.

Залагайки на мотото “Предай нататък” желаем тази инсталация да стане платформа за обмен между хората от квартал Столипиново и останалата част на Пловдив. Разчитайки на уменията, интересите и талантите на жителите бихме бихме искали обмяната им да създаде идеи за повече проекти. На тази стена са изложени истории на ученици от училище “Пенчо Славейков”, които участват ежегодно в разнообразни извънкласни проекти.

Ако смятате, че имате талант като например свирите на музикален инструмент, пеете, шиете, правите дърворезба, рисувате, имате талант в науките или просто имате идея за прект, свържете се с децата от училище “Пенчо Славейков” – техният ентусиазъм вдъхновява и е двигателят за техните многобройни проекти.

Предай-нататък ;)

The Wall as an architectural element has always been associated with its ability to unite and separate. In this installation, the wall becomes an element that can break down barriers and unite people from Stolipinovo and the rest of Plovdiv.

By relying on the motto ‘Pay it forward’, we would like for this installation to become a platform for exchange of people’s abilities, skills and talents which would be the basis for initiating more projects that will unify the city. We exhibited stories from students’ extracurricular projects from ‘Pencho Slaveikov’ school. Their enthusiasm and desire to explore is the main driver for some of the performances, plays and events the school has taken part in.

If you believe that you have a talent such as playing a musical instrument, painting, drawing, singing or you just have an idea for a project that you would like to share with the children, please get in touch with the children from ‘Pencho Slaveikov’ through the blog.

Pay it forward 😉

Advertisements